javascript:void(0)

Rabu, 07 Oktober 2009

Nilai AN C Semester I Angkatan 2008

REKAP NILAI

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA (Angkatan 2008)

Kelas C

SEMESTER 1

No

No. Pokok

Nama Mahasiswa

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

PPKN

IAD

Pen. Sosio Antrop

Pengantar ilmu Adm

Pengantar Ilmu Politik

Dasar2 Menej

Qur'an Hadist

Aqidah Akhlaq

Bahasa Arab

IP Semester 1

Jumlah SKS

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22 SKS

1

208.800.067

Nur Hasanah Sambe

B

C

B

A

A

B

A

B

B

B

B

3,18

2

208.800.068

Nur Hidayati

B

C

B

B

B

C

B

B

B

B

C

2,73

3

208.800.069

Nurdin Abdul Fatah

B

C

B

D

C

B

C

B

C

E

2,33

4

208.800.070

Qiqi Rizqi Vidiani A

B

C

B

A

A

B

A

B

B

B

C

3,09

5

208.800.071

Rani Melani Triyasa

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

3,73

6

208.800.072

Rd. Rosida Novadiyanty M

B

C

B

B

A

C

A

B

B

B

C

2,91

7

208.800.073

Reni Rismawati

B

C

B

A

A

B

A

A

A

B

B

3,36

8

208.800.074

Rijal Nurul Firdaus

9

208.800.075

Rindy M A

B

C

B

A

A

B

A

B

A

A

B

3,36

10

208.800.076

Riri E.F

A

B

B

A

A

B

A

B

B

A

C

3,36

11

208.800.077

Rubbiyani Mustika A

A

B

B

A

A

B

A

B

B

A

B

3,45

12

208.800.078

Sandi Saepurrohmat

B

A

B

A

A

B

A

B

B

A

C

3,36

13

208.800.079

Sari Asih

A

B

B

A

A

B

A

A

A

A

B

3,64

14

208.800.080

Sari Salamah Silviani

A

C

B

A

B

B

A

B

B

A

C

3,18

15

208.800.081

Satria Nugraha

A

B

B

A

B

C

A

B

B

B

C

3,09

16

208.800.082

Siti Masykuroh F

B

B

C

A

A

B

A

B

B

A

A

3,36

17

208.800.083

Siti Muni'ah

B

C

B

2,67

18

208.800.084

Siti Rachmah Nur Ch

B

C

B

A

B

B

B

B

B

B

C

2,91

19

208.800.085

Susan Anggun

A

C

B

A

A

B

A

B

B

B

C

3,18

20

208.800.086

Taufik Yusup

A

B

A

A

B

A

A

B

A

C

3,55

21

208.800.087

Tia Hanifah

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

3,73

22

208.800.088

Widodo Dwi Ismail AW

A

A

B

A

B

B

A

B

B

B

C

3,28

23

208.800.089

Wildan Darmawan

A

B

B

A

B

B

A

B

B

B

C

3,18

24

208.800.090

Yaya Haryana

A

C

B

A

B

B

A

B

B

B

C

3

25

208.800.091

Yayah Komariyah

B

A

C

A

B

A

A

B

A

A

B

3,45

26

208.800.092

Yesi Yuliantin

B

C

C

A

A

B

A

B

B

B

B

3,18

27

208.800.093

Yosep Yonansyah

A

B

C

A

B

B

A

B

B

B

C

3,09

28

208.800.094

Yudha Sopyana

A

B

B

A

B

C

A

B

B

B

C

3,09

29

208.800.095

Yulitasari

A

A

B

A

A

B

A

B

B

A

B

3,55

30

208.800.096

Yuri Sekar Lestari

A

B

B

A

A

B

A

B

B

A

B

3,45

31

208.800.097

Zainul Alim

B

A

A

C

A

C

B

B

D

2,89

32

208.800.098

Zulfa Fadhila Agustina

B

C

B

A

A

B

A

B

A

A

C

3,27

33

208.800.203

Yusup

B

B

B

A

A

B

A

B

B

B

C

3,18

IP RATA-RATA KELAS

3,211875

1 komentar:

Anonim mengatakan...

ass . kalau nilai IPK an angkatan 2010 blm ada yaa!!

Posting Komentar